Algemen Voorwaarden

Door de ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Viking Brothers doorlopende incasso-
opdrachten naar uw bank te sturen, om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het voldoen van het

bovenstaande bedrag volgens lidmaatschap. En toestemming aan uw bank om doorlopend tot opzegging, het
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Viking Brothers. Mocht u het niet eens
zijn met een afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Opzeggen kan na afloop termijn, per maand met
een opzegperiode van 1 maand.
Inschrijfgeld 10,-. Borg pasje 10,-.